Vải không dệt

TQ PP100%

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Khổ 1m6 ~ 1m75

Giá:

Liên Hệ

Vải không dệt TQ PP100% SSS Các định lượng

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Khổ 1m6 ~ 1m75

Giá:

Liên Hệ

Vải không dệt

TQ PP + PE 

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Khổ 1m6 ~ 1m75

Giá:

Liên Hệ

FFP2 < 94 N95

chuẩn Châu Âu 

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Khổ 1m6 ~ 1m75

Giá:

Liên Hệ

Vải không dệt TQ PP100% S Các định lượng

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Khổ 1m6 ~ 1m75

Giá:

Liên Hệ

Vải không dệt TQ PP100% SMS Các định lượng

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Khổ 1m6 ~ 1m75

Giá:

Liên Hệ

Vải không dệt

TQ PE 

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Khổ 1m6 ~ 1m75

Giá:

Liên Hệ

FFP2 < 94 N95

chuẩn TQ

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Khổ 1m6 ~ 1m75

Giá:

Liên Hệ

Vải không dệt TQ PP100% SS Các định lượng

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Khổ 1m6 ~ 1m75

Giá:

Liên Hệ

Vải không dệt TQ PP100% SMMS Các định lượng

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Khổ 1m6 ~ 1m75

Giá:

Liên Hệ

Giấy kháng khuẩn Meltblow Các định lượng

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Các khổ BFE 95~99%

Giá:

Liên Hệ

Vải không dệt thấm hút

in hoa văn

Vải kháng khuẩn

TQ BFE 98.9%

Khổ 1m75

Giá:

Liên Hệ