Toàn bộ công nhân ở bộ phận may máy bàn đều được trải qua quá trình tuyển chọn và đào tạo chuyên nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra luộn đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu đi Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Africa, Úc, etc..